Thiết bị kiểm định ô tô xe máy, bàn thử phanh, bàn thử trượt ngang, cầu nâng ô tô, máy chẩn đoán lỗi